<🔥THÔNG TIN TUYỂN DỤNG🔥>

Công ty TNHH Hoàng Lam cần tuyển một số vị trí như sau:

Nhân viên nhân sự
Nhân viên xử lý hồ sơ